Milamässan - Charolais
Program Visningsring Nöt
Kl 10.00 – 11.00
Visning Köttdjur
Kl 11.00 – 14.00
Bedömning av Mjölkdjur
Kl 14.00 – 14.30
Supreme Champion med avslutande prisutdelning
Kl 10.00 – 10.30
Dexter
Kl 10.30 – 11.15
Hereford
Kl 11.15 – 12.15
Limousin
Kl 12.15 – 13.15
Simmental
Kl 13.15 – 13.45
Angus
Kl 13.45 – 14.30
Blonde
Kl 14.30 – 16.00
Charolais
Kl 16.00 – 17.00
Elitauktion Köttdjur, avslutas med fritt val
Kl 17.00 – 18.00
Köttras Ungdom, öppen träning
Kl 09.30 – 10.30
Showmanship Mjölkras ungdom
Kl 10.30 – 12.00
Showmanship Köttras ungdom
Kl 12.00 – 13.00
SM i Showmanship
Kl 13.00 – 14.00
Best in Show Köttdjur
Program Visningsring Får
Kl 10.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 10.15
Rasvisning med Boerget
Kl 10.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 10.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 11.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 12.00 – 13.00
Lunch
Kl 13.30
Så går en riksbedömning till – domaren Richard van der Poel och Anders Gunnarsson berättar om både riksbedömning och muskelscanning.
Kl 14.15
Föredrag med Texeldomaren och uppfödaren Johan Knaap från Holland. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 15.15
Rasvisning med Boerget
Kl 15.30
Rasvisning Border Leicester
Kl 15.45
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 16.00
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 16.30
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 10.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 10.15
Rasvisning med Boerget
Kl 10.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 10.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 11.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 12.00-13.00
Lunch
Kl 13.15
Föredrag med Dorperdomaren och uppfödaren Ash Phillips från Sydafrika. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 14.15
Så går en riksbedömning till – domaren Richard van der Poel och Anders Gunnarsson berättar om både riksbedömning och muskelscanning.
Kl 15.00
Föredrag med Texeldomaren och uppfödaren Johan Knaap från Holland. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 16.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 16.15
Rasvisning med Boerget
Kl 16.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 16.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 17.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 10.00
Bedömning av tackor, yngre baggar samt äldre baggar. Bedömningen görs av raserna i följande ordning: Boerget, Border Leicester, Suffolk, Dorper, Blå Texel samt Texel. Domare: Ash Phillips, Sydafrika, och Johan Knaap, Holland.
Kl 13.30
Bedömning av Best in Show får. Prisutdelning med våra sponsorer HK Scan och Tre Lammproducenter.
Kl 14.30
Auktion i samarbete med auktionsfirma Håkan Ottosson AB, ropare Håkan Andersson. Se separat folder med auktionsdjur.
Program Hästarenan
Kl 10.00
Jonas Gustafsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 10.30
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhingsten Floris van Wyshorne, ”Floris”, på töm samtidigt som hon berättar mer om rasen.
Kl 11.00
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 11.30
Haflingervalacken Nostrando visas upp exteriört av sin ägare Ellen Rönn från Svenska Haflingerföreningen.
Kl 11.50
Jonas Gustafsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 12.20
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhingsten Floris van Wyshorne, ”Floris”, i en disneyinspirerad riduppvisning.
Kl 13.00
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 13.20
Haflingervalacken Nostrando visas upp exteriört av sin ägare Ellen Rönn från Svenska Haflingerföreningen.
Kl 14.00
Jonas Gustafsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 14.30
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb i samarbete med föreningen BRUNTE. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 15.30
Drängakampen – en spännande lagtävling där tjejer och killar från Naturbruksskolor tävlar i fem grenar. Avslutande prisutdelning.
Kl 17.00
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb i samarbete med föreningen BRUNTE. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 10.00
Haflingervalacken Nostrando visas upp exteriört av sin ägare Ellen Rönn från Svenska Haflingerföreningen.
Kl 10.20
Jonas Gustafsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 10.50
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 11.10
Skäpperöds Bugatti är en minishettis som visar upp agility tillsammans med sin uppfödare Linda Tornerup. Passa på att prova på agility! Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 11.30
Uppvisning av klassiskt flätad ardenner tillsammans med Skåne Blekinge Ardennerklubb. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 12.00
Jonas Gustafsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 13.00
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 13.30
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhingsten Floris van wyshorne, ”Floris”, i en disneyinspirerad riduppvisning.
Kl 14.00
Skäpperöds Bugatti är en minishettis som visar upp agility tillsammans med sin uppfödare Linda Tornerup. Passa på att prova på agility! Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 14.30
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 15.00
Jonas Gustavsson är expert på träning av vallhund. Här visar han hur man använder hunden som ett viktigt och värdefullt redskap för att valla får.
Kl 15.30
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhingsten Floris van wyshorne, ”Floris”, på töm samtidigt som hon berättar mer om rasen.
Kl 16.00
Skäpperöds Bugatti är en minishettis som visar upp agility tillsammans med sin uppfödare Linda Tornerup. Passa på att prova på agility! Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 16.30
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 10.00
Haflingervalacken Nostrando visas upp exteriört av sin ägare Ellen Rönn från Svenska Haflingerföreningen.
Kl 10.20
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 10.40
Skäpperöds Bugatti är en minishettis som visar upp agility tillsammans med sin uppfödare Linda Tornerup. Passa på att prova på agility! Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 11.00
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb i samarbete med föreningen BRUNTE. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 11.20
Wilma, från Bonden i skolan, visar en av sina kalvar och berättar om hur showmanship fungerar. Vill du prova på? Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 11.40
Nordsvenska hästens allsidighet visas upp av Sara Käck från Nordsvenska Hästen i Skåne och föreningen BRUNTE.
Kl 12.00
Shirehingst visas upp under ryttare.
Kl 12.20
Skäpperöds Bugatti är en minishettis som visar upp agility tillsammans med sin uppfödare Linda Tornerup. Passa på att prova på agility! Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 12.40
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhästen Floris van Wyshorne, ”Floris”, på töm samtidigt som hon berättar mer om rasen.
Kl 13.20
Wilma, från Bonden i skolan, visar en av sina kalvar och berättar om hur showmanship fungerar. Vill du prova på? Välkommen in i arenan efter avslutad uppvisning.
Kl 13.40
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb i samarbete med föreningen BRUNTE. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.
Kl 14.10
Shirehingst visas upp under ryttare.
Kl 14.35
Isabelle Espenberg visar upp den vackra frieserhästen Floris van Wyshorne, ”Floris”, i en disneyinspirerad riduppvisning.
Kl 15.00
Ardennerstoet Troja visas upp, klassiskt flätad, av Catharina Brorsson från Skåne Blekinge Ardennerklubb i samarbete med föreningen BRUNTE. Prova-på ridning efter avslutad uppvisning.