Mässans temaområden

Djurhållning

Köttdjurens Dag
Köttdjursbedömningen på Mila samlar de bästa djuren inom elitaveln i Sverige. Dagligen visas djuren upp i bedömningsringen – Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental. Djuren bedöms i flera olika klasser och Milas bästa köttdjur koras bland de djur som ställs ut. Bedömningarna är efterlängtad av uppfödarna för att få sina avelsdjur bedömda.

Mjölkdjurens Dag

Mjölkdjursbedömningen på Mila är en traditionell mjölkdjursbedömning i olika klasser av Sveriges populäraste mjölkdjursras Holstein. Här spelar utseende, utstrålning och dagsform roll. Mjölkproducenterna i Sverige visar upp sina bästa avelsdjur. Förutom bedömningarna blir det även Showmanship för ungdomsklubbarna.

Får på Mila

Fårnäringen uppmärksammas på Mila!

Hästar på Mila
Hästnäringen i Sverige är idag en mångmiljardindustri. Näringen skapar bl a sysselsättning motsvarande 28 000 helårsarbeten. Skåne är ett av de län som har allra flest hästar i Sverige. Därför är det också naturligt att hästnäringen numera alltid finns representerad på Mila. Förutom ett flertal rasföreningar på plats med sina hästar visas också inredning, foder, tillbehör och andra produkter och tjänster. Milas hästarena fylls med publikdragande aktiviteter.

Gris på Mila

Bland mässans utställande företag finns både produkter och tjänster för sig som är grisproducent. Här hittar du tex inredning, produkter för foder- och gödselhantering, djurhälsovård samt representanter för livsvin och svinsemin.

Inomgård

Här finns en rad representanter på plats med produkter för främst inomgård, men även fält. Träffa återförsäljare på plats och diskutera dina investeringar i nya maskiner, ny inredning eller nya byggnader. Här finns också vårt populära traktortorg. Temaområdet energi har också sin givna plats på Mila. Här hittar du både branschorganisationer och utställare med tex biogas, pellets och vindkraft.

Jakt

Jakt är intimt förknippat med lantbrukarens livsstil – förr som en nödvändighet – idag som ett fritidsintresse eller som en intäktskälla. Vid tidigare mässor har många besökare efterlyst just jaktprodukter och därför har vi tagit med detta som ett område på mässan.

OK
På Mila använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?