Får

Bedömningen av får på Mila är ett samarbete mellan rasföreningar och andra signifikanta aktörer i branschen. Här visas både tackor och baggar upp i bedömningsringen – Blå Texel, Boerget, Border Leicester, Dorper, Suffolk och Texel. Djuren bedöms i flera olika klasser och Milas bästa får, Best in show, koras.

Djuren är uppstallade inne i mässhallen i boxar sponsrade och byggda av Slättö Kvarn. Som besökare kan man besöka djuren i stallarna, se rasuppvisningar alla dagar, lyssna på föredrag under fredagen och se de fina avelsdjuren bedömas i ringen under lördagen. Ash Phillips, Sydafrika, och Johan Knaap, Holland, är våra domare i år. Förutom de raser som bedöms finns även Finull representerade.

Best in Show får på Mila 2019
Dorperbaggen Kulla Gård 17085, ägare Kulla Gård.
Klicka på bilden för att ladda ner högupplöst. Foto: Numera Mässor (skall anges vid publicering)
SE-nummerÄgareKatalognummer  
SE4106AG Texel31, 35, 36
198369Grysshults Suffolk7, 8
SE5260Helander Texel33, 34, 39
145959Karin Arnesson5, 6
247297Killegården13, ,14, 15, 21
SE8353Kulla Gård9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22
45572Möllers Texel32, 37, 38
50757Poels Texel24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
SE231185Rompens gård1, 2, 3, 4, 20
SE237390Westlamm12, 23
Namn   
Ash Phillips, Sydafrika
Johan Knaap, Holland
Program Visningsring Får
Kl 10.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 10.15
Rasvisning med Boerget
Kl 10.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 10.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 11.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 12.00 – 13.00
Lunch
Kl 13.30
Så går en riksbedömning till – domaren Richard van der Poel och Anders Gunnarsson berättar om både riksbedömning och muskelscanning.
Kl 14.15
Föredrag med Texeldomaren och uppfödaren Johan Knaap från Holland. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 15.15
Rasvisning med Boerget
Kl 15.30
Rasvisning Border Leicester
Kl 15.45
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 16.00
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 16.30
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 10.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 10.15
Rasvisning med Boerget
Kl 10.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 10.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 11.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 12.00-13.00
Lunch
Kl 13.15
Föredrag med Dorperdomaren och uppfödaren Ash Phillips från Sydafrika. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 14.15
Så går en riksbedömning till – domaren Richard van der Poel och Anders Gunnarsson berättar om både riksbedömning och muskelscanning.
Kl 15.00
Föredrag med Texeldomaren och uppfödaren Johan Knaap från Holland. Här delar han med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Kl 16.00
Rasvisning Border Leicester
Kl 16.15
Rasvisning med Boerget
Kl 16.30
Rasvisning Suffolk med Svenska Suffolkföreningen
Kl 16.45
Rasvisning Texel och Blå Texel med Svenska Texelföreningen
Kl 17.15
Rasvisning Dorper med Svenska Dorperföreningen
Kl 10.00
Bedömning av tackor, yngre baggar samt äldre baggar. Bedömningen görs av raserna i följande ordning: Boerget, Border Leicester, Suffolk, Dorper, Blå Texel samt Texel. Domare: Ash Phillips, Sydafrika, och Johan Knaap, Holland.
Kl 13.30
Bedömning av Best in Show får. Prisutdelning med våra sponsorer HK Scan och Tre Lammproducenter.
Kl 14.30
Auktion i samarbete med auktionsfirma Håkan Ottosson AB, ropare Håkan Andersson. Se separat folder med auktionsdjur.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS