Djur – Anmälan2019-01-21T11:28:14+00:00

Anmäl dina djur till Mila 2019!

På Lantbruksmässan Mila visas några av de bästa avelsdjuren upp i våra visningsringar. Bedömningarna är våra mest publikdragande aktiviteter och det är ett fullspäckat program alla mässdagar. Mjölkdjuren visas upp och bedöms under torsdagen, fredagen är köttdjurens dag och på lördagen är det fokus på får. Missa inte heller våra tävlingar i showmanship!

Köttdjursbedömningen på Mila samlar de bästa djuren inom elitaveln i Sverige. Dagligen visas djuren upp i bedömningsringen – Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental. Milas bästa köttdjur koras bland de cirka 70 djur som ställs ut. Bedömningarna är efterlängtade av uppfödarna för att få sina avelsdjur bedömda.

Mjölkdjursbedömningen på Mila är en traditionell bedömning i olika klasser av Sveriges populäraste mjölkdjursras Holstein samt SRB. Här spelar utseende, utstrålning och dagsform roll. Mjölkproducenterna i Sverige visar upp sina bästa avelsdjur. Förutom bedömningarna blir det även Showmanship för ungdomsklubbarna.

Fårnäringen har en naturlig plats på Mila. En medveten satsning på rasuppvisingar och bedömingar har gjort Mila till en viktig plats att delta med sina djur på. En utmärkelse här betyder mycket för det fortsatta avelsarbetet.

Att visa upp djur i visningsringen är en stor konst där det krävs samspel mellan djur och människa. För att nå ett bra resultat krävs mycket träning och även att djuret förbereds – det handlar då om tvättning, klippning och styling. En lugn och trygg presentation där djurets styrkor står fram är målet för alla som håller på med denna svåra konst.

Program i visningsringen

Torsdag 14 februari

kl 10.00–11.00: Visning Köttdjur
kl 11.00–14.00: Bedömning av Mjölkdjur
kl 14.00–14.30: Supreme Champion med avslutande prisutdelning

Fredag 15 februari

kl 10.00–10.45: Hereford
kl 10.45–11.30: Limousin
kl 11.30–12.30: Simmental
kl 12.30–13.30: Angus
kl 13.30–14.00: Blonde
kl 14.00–15.30: Charolais
kl 16.00–17.00: Elitauktion Köttdjur, avslutas med Froitt val och Wild Card – Lucky Loser

Lördag 16 februari

kl 10.00–11.00: Showmanship Mjölkras ungdom
kl 11.00–12.30: Showmanship Köttras ungdom
kl 12.30–13.30: SM i Showmanship
kl 13.30–14.30: Best in Show Köttdjur
Ladda ner anmälningsblankett och praktisk information

Köttdjur

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder NAB in till riksutställning, köttdjurens dag samt SM i Showmanship. Mila arrangeras på Malmömässan i Hyllie 14-16 februari 2019.

Välkommen att visa upp dina avelsdjur på Mila 2019!

RIKSUTSTÄLLNING
Utställningen är riksutställning – tjurar prioriteras vid platstilldelningen, men observera att Rasföreningarna kan besluta annorlunda.

KÖTTDJURENS DAG
Köttdjurens dag är fredagen den 15 februari. Då bedöms samtliga raser med början på Hereford och därefter Limousin, Simmental, Angus, Blonde d´Aqiutaine och avslutningsvis Charolais. Best in show arrangeras lördagen den 16 februari. Vi fortsätter med det uppskattade priset till mässans bästa köttdjur där vinnaren erhåller, förutom hederspris, även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

AUKTION
På årets mässa har du också möjlighet att anmäla ditt djur till vår auktion. Auktionen för köttdjuren kommer att hållas fredagen den 15 februari med start kl 16.00. Ropare är Bengt Fridh och anmälningsavgiften är 500 kr per djur och 5% i provision. Ange på anmälningsblanketten vilka djur du önskar ha med på auktionen. En auktionskatalog kommer att presenteras på Milas hemsida innan mässan. Den tryckta auktionskatalogen delas ut på plats. Begränsat antal platser, NAB har rätt att välja auktionsdjur.

SM I SHOWMANSHIP & KÖTTRASUNGDOM
SM i showmanship hålls lördagen den 16 februari med efterföljande prisutdelning. Det är öppet för alla över 18 år att delta. Det är visarens skicklighet som bedöms. Köttras Ungdom har visning fredag med efterföljande bedömning och prisutdelning.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING
Det finns 65 platser tillgängliga. Platserna fördelas mellan raserna i förhållande till hur många djur respektive ras har i stamboken. Rasföreningarna beslutar själv om klasser skall slås ihop eller delas vid för lite respektive för många djur i klassen. För att bli champion i ras krävs minst 3 djur inom kön. För att delta i Best in Show krävs att man är champion, kviga eller tjur, i respektive ras. Se även mer information på den bifogade anmälningsblanketten.

Välkommen med din anmälan!

NAB Styrelsen
genom Göran Månsson & Tomas Persson

Ladda ner anmälningsblankett och praktisk information

Mjölkdjur

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder Skånes Holsteinklubb in till utställning av kvigor av mjölkras samt Showmanship. Mila arrangeras på Malmömässan i Hyllie 14–16 februari 2019.

Välkommen att visa upp dina djur på Mila 2019!

Mjölkdjurens dag och Bäst in Show
Mjölkdjurens dag är torsdagen den 14 februari med start kl 11.00. Denna dag bedöms både Holstein och SRB enligt klassindelningen nedan. Det uppskattade priset till mässans bästa djur av mjölkras, Best in Show, delas ut lördagen den 16 februari. Vinnaren erhåller förutom hederspris även en prissumma om 10 000 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Showmanship
Showmanship Mjölkras Ungdom hålls lördagen den 16 februari med start kl 11.00. Det är visarens skicklighet som bedöms och tävlingen är öppen för alla upp till 25 år att delta.

Platsfördelning och klassindelning
Utställningen är öppen för alla och det finns 29 uppbundna platser tillgängliga.

Klassindelningen är enligt följande (klasser kan slås ihop vid få anmälningar):

Holstein
KLASS 1: kvigor, 6-10 månader
KLASS 2: kvigor, 10-14 månader
KLASS 3: kvigor, 14-20 månader

SRB
KLASS 4: kvigor, 6-10 månader
KLASS 5: kvigor, 10-16 månader

SJB
KLASS 6: kvigor, 6-16 månader

Välkommen med din anmälan!

Skånes Holsteinklubb

Ladda ner anmälningsblankett och praktisk information

Får

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder Mila och Skånes Fårintressenter samt föreningarna Svenska Dorperföreningen, Svenska Suffolkföreningen och Svensk Texelförening in till utställning och bedömning av avelsbaggar och tackor. Djuren bedöms av internationella domare, bland andra Ash Phillips från Sydafrika.

Välkommen att visa upp dina djur på Mila, 14–16 februari 2019!

Rasföreningar i samarbete
Lantbruksmässan Mila är mycket glada över det samarbete som möjliggör denna bedömning av avelsbaggar och tackor. Skånes Fårintressenter, Svenska Dorperföreningen, Svenska Suffolkföreningen samt Svensk Texelförening i samarbete säkerställer att tävlingen genomförs på ett korrekt sätt och värnar om fåraveln i Sverige. Föreningarna kommer att finnas representerade på plats och det finns möjlighet för fler föreningar att synas på Mila. Kontakta projektledaren för mer information.

Uppvisningar och bedömning
På Mila finns ett särskilt område och en uppvisningsring för får. Rasuppvisningar och andra aktiviteter kommer att ske alla dagar. Bedömningen av baggar sker på lördagen den 16 februari med start kl 13.00.

Uppstallning i samarbete med Slättö Kvarn
Djuren stallas in i boxar levererade av Slättö Kvarn. Även arenan byggs i år av Slättö Kvarn.

Klassindelning enligt följande:
Samtliga rasklasser i bedömningen kommer att delas in i yngre respektive äldre baggar.

Yngre baggar: baggar under 1 års ålder
Äldre baggar: baggar från 1 år och uppåt

Prisrosett samt återbetald startavgift tilldelas 2:an och 3:an i varje klass. Dessutom delas det ut prisrosett och vinstpremier till Bäst i ras och mässans bästa bagge, Best in Show, Milapriset Får 2019. Prisutdelning sker rasvis direkt efter respektive klass. Dagen avslutas med Best in Show.

Välkommen med din anmälan!

Ann-Christin Lindström i samarbete med inbjudande föreningar

Program i visningsringen

(preliminärt program, tiderna kan komma att ändras)

Torsdag 14 februari

kl 10.00–11.00   Visning Köttdjur
kl 11.00–14.00   Bedömning av Mjölkdjur
kl 14.00–14.30   Supreme Champion med avslutande prisutdelning

Fredag 15 februari

kl 10.00–10.45   Hereford
kl 10.45–11.30   Limousin
kl 11.30–12.30   Simmental
kl 12.30–13.30   Angus
kl 13.30–14.00   Blonde
kl 14.00–15.30   Charolais
kl 16.00–17.00   Elitauktion Köttdjur, avslutas med Froitt val och Wild Card – Lucky Loser

Lördag 16 februari

kl 10.00–11.00   Showmanship Mjölkras ungdom
kl 11.00–12.30   Showmanship Köttras ungdom
kl 12.30–13.30   SM i Showmanship
kl 13.30–14.30   Best in Show Köttdjur

Kontakta oss

Ann-Christin Lindström | Milamässan

Ann-Christin Lindström
Projektledare
Skicka ett mejl!
0733-74 34 50

Walter Sankovic | Milamässan

Walter Sankovic
Projektsäljare
Skicka ett mejl!
0768-64 42 61

Maria Jarl | Milamässan

Maria Jarl
Projektkoordinator
Skicka ett mejl!
0735-28 87 45